SLOVHAIR, s. r. o. | člen skupiny Glamour

sídlo a fakturačná adresa:
Blumental Offices II, H 1. posch.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

IČO:36 712 001
IČ DPH:SK2022295330

Tel.: +421 907 211 511
E-mail: marketing@slovhair.com